Zapytanie o cenę

W związku z realizacją projektu nr WND-RPDS.08.04.02-02-0006/16 pn. „Wrocławskie Krasnale”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 8. Rynek pracy, Działania 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 zwanego dalej Projektem, zwracamy się z zapytaniem o cenę na realizację zajęć z fizjoterapeutą dla dzieci w wieku do lat 3

Zamawiający

Tomasz Garpiel Pro-Publico, ul. Życzliwa 11, 53-030 Wrocław, NIP: 678-273-57-98, REGON: 120937952.

 Opis przedmiotu zapytania o cenę, terminy wykonania zamówienia oraz miejsce wykonania zamówienia.

  1. Zamówienie dotyczy realizacji zajęć z fizjoterapeutą dla dzieci w wieku do lat 3 świadczonych w Klubie Dziecięcym „Krasnale Wrocławskie” we Wrocławiu przy ul. Życzliwej 11.
  2. Zajęcia muszą być prowadzone w godzinach pracy Klubu 7:00-17:30.
  3. Ilość godzin zajęć w miesiącu – 48 h – prosimy o podanie ceny za realizację 1 h usługi brutto.

Termin realizacji usługi:

Zamówienie będzie zrealizowane w okresie od 1.08.2017 do 30 czerwca 2018 r.

Miejsce realizacji usługi:

Klub Dziecięcy Krasnale Wrocławskie, ul. Życzliwa 11, 53-030 Wrocław,

Doświadczenie wykonawcy:

Wykonawca powinienem mieć wykształcenie wyższe kierunkowe potwierdzone kopią dyplomu, udokumentowane w CV doświadczenie w pracy jako fizjoterapeuta oraz ukończenie kursów dodatkowych w zakresu metod fizjoterapii dziecięcej

Termin przesyłania odpowiedzi: 1 sierpnia 2017 r.

 

Treść ogłoszenia

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *