O projekcie

Zapraszamy do skorzystania z oferty bezpłatnych miejsc w Klubie Dziecięcym Krasnale Wrocławskie.

W okresie od 1 grudnia 2016 do 30 czerwca 2018 firma Pro-Publico realizuje projekt nr RPDS.08.04.02-02-0006/16 pn. „Wrocławskie Krasnale” w ramach Działania 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, który umożliwia objęcie wsparciem 22 dzieci zamieszkałych na terenie Wrocławia.

O projekcie

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa 22 kobiet z terenu Wrocławia, które dzięki udziałowi w projekcie będą mogły wrócić na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka.

W ramach projektu rodzice dzieci w wieku 1-3 lat będą mogli w terminie od lipca 2017 do czerwca 2018 roku bezpłatnie skorzystać z oferty Klubu Dziecięcego „Krasnale Wrocławskie” obejmującej profesjonalną opiekę nad dzieckiem oraz wyżywienie.

Rekrutacja

Z bezpłatnych miejsc w naszym Klubie mogą skorzystać mamy, które mieszkają we Wrocławiu i przebywają na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym w momencie składania dokumentów zgłoszeniowych do Klubu oraz w pierwszym dniu korzystania z opieki Klubu.

Szczegóły rekrutacji zostały przedstawione w Regulaminie (do pobrania poniżej).

Mamy chcące wziąć udział w projekcie zapraszamy do kontaktu i wysłania skanu dokumentów rekrutacyjnych na adres kontakt@krasnalewroclawskie.pl.

 

Dokumenty rekrutacyjne:

    Regulamin rekrutacji

    Formularz zgłoszeniowy dla osób zatrudnionych (pracowników)

   Formularz zgłoszeniowy dla osób samozatrudnionych (prowadzących działalność gospodarczą)

Uczestnicy

W projekcie mogą wziąć udział kobiety mieszkające na terenie Wrocławia, które powracają na rynek pracy po urodzeniu dziecka/zakończeniu urlopu
macierzyńskiego/rodzicielskiego/wychowawczego.

Wyniki rekrutacji

Podajemy kody osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie RPDS.08.04.02-02-0006/16 pn. „Wrocławskie krasnale”:

Protokół 01 – 17KaOw, 17OlKu
Protokół 02 – 17MoKr, 17AnDM
Protokół 03 – 17MaMi, 17TeKo, 17MaNo
Protokół 04 – 17AgWa
Protokół 05 – 17KaJa
Protokół 06 – 17NiHa, 17IwZo, 17JoJe, 17IlMi, 17OlMi
Protokół 07 – 17KaAf
Protokół 08 – 17DaLe
Protokół 09 – 17JoWS
Protokół 10 – 17AlWa
Protokół 11 – 17RoBa
Protokół 12 – 17SyBu, 17AnPa
Protokół 13 – 17MaTr
Protokół 14 – 17MoZb
Protokół 15 – 17KaZi
Protokół 16 – 18AlTZ, 18KaKo

Dofinansowanie UE: 591 982,50 zł

Mamo, skorzystaj z dotacji i wracaj do pracy!